Arbeide med uteområde ved M232

bilde utenfor m232 etter at skur er revet - klikk for større bilde

Etter at søppelhuset ikke lenger var i bruk, var det åpenbart at dette området kunne brukes til noe annet. Styret bad beboerne i borettslaget om innspill til hvordan området kunne utformes, og et beboermøte ble arrangert 4. april.

Møtet gav følgende innspill til styret:

 • Høyere mur mot bilverksted.
 • Hekk på innsiden av mur, muligens løftet opp i kasse.
 • Bredere oppkjørsel, slik som i M238 og M240, der det skal være mulig å kjøre inn en container.
 • Mest mulig gress.
 • Ta vare på flest mulig av de eksisterende trærne.

I tillegg ønsket styret å få rettet ut avløpsrøret fra M232 for å unngå tilbakeslag av kloakk, som har vært et problem tidligere.

Vedlikeholdsprosjekt AS er nå ferdige med rivning av søpleskur og utretting av avløpsrør, og arbeidet med å lage ny innkjørsel og grøntareal der søppelskuret stod er startet opp. En murer har allerede økt høyden på muren, etter at vi fikk OK fra bilverkstedet i M230.

Styret hadde fredag onsdag kveld et møte med en del bekymrede beboere i M232 der det kom en del innspill når det gjaldt bredde på gressplen og gangvei/oppkjørsel.

Styret har behandlet innspillene og diskutert grundig forslagene som er fremmet. Styret har vedtatt at oppkjørsel skal bygges i samme bredde, 3,15m, som for de andre blokkene i borettslaget som har slik innkjørsel (dvs. M238 og M240). Høyre kant sett mot bygget flyttes 0,5 meter til høyre slik at plenarealet blir noe større. Venstre hjørne avrundes noe, slik at det blir lett å rygge inn nære venstre kant. Dette vedtaket tar til følge alle innspill fra beboermøtet som ble holdt 3. april.

Mens arbeidet pågår kan det bli vanskelig å bruke gangveien til M232, men det er ikke veldig langt å gå rundt via M238. Styret beklager ulempene det medfører for beboerne i M232.

Modell av arealbruk

Omtrentlig modell av hvordan oppkjørsel blir foran M232. Merk at treet til høyre for oppkjørselen ikke skal fjernes, det er bare borte fra modellen slik at man ser arealbruken.

M232 Grunnarbeider Sep 2017

Etter at grunnarbeidet er gjort, vil grøntkomiteen hjelpe styret med å planlegge detaljene for området, f.eks. møblering og planting av busker, med mer. Dette arbeidet vil starte til våren. Det er allerede klart at stakittgjerdet vil bli skiftet ut og et nytt satt opp.

Bredde på oppkjørsel

Bredde på oppkjørsel blir slik som ved M238 for å sikre at folk kommer forbi også når vaktmester eller håndverker er på besøk:

20170907 080506

 

Sommer 2017

containerdisasterDen neste tiden kan nøkler til veibom og søppelanlegg (sidedør på boksene) lånes hos B. Halvorsen i M236 H0503.

Søppelhuset ved Maridalsveien 232 er nå revet. Det skal rettes ut kloakkrør og det skal bli nytt grøntområde slik beboermøtet kom fram til i våres. Muren mot bilverkstedet har blitt forhøyet allerede.

Som de fleste sikkert har fått med seg har det blitt store skader på den ene papircontaineren vår. Vi er i dialog med REN. En av styrets medlemmer var også i dialog med hentemannskapet da det skjedde, og de fortalte at dette var rapportert inn. Boksen er lagt tvers over brønnen slik at ingen skal ramle nedi.

soplehus232 rives

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling finner sted nå på torsdag, 1. juni, klokken 18:00 i fellesrommet i Maridalsveien 242. Vi åpner for registrering fra 17:50.

20160322-P3227458 800

Husk å fylle ut registreringsblankett (side 3, eller last ned her og skriv ut) på forhånd. Dersom du ikke kan stille bør du sørge for å gi en fullmakt til en annen andelseier du kjenner, eller til styret, med instruks om hva de skal stemme.

Vi har også lister for påmelding og sjekk av opplysninger til elektroniske for e-post og tekstmeldinger, dere vil bli sendt til dette etter å ha blitt registrert.

Vi anbefaler sterkt alle andelseiere å lese gjennom innkallingen snarest mulig dersom det ikke allerede er gjort. Dersom du har spørsmål eller kritikk bør du kontakte styreleder for dialog på forhånd, slik at generalforsamlingen blir så effektiv som mulig.

Fristen for innmelding av saker til generalforsamling var ute før innkallingen gikk i trykken. Dersom man har en sak som må legges frem for borettslagets generalforsamling,  må man enten vente til våren 2018 eller det må avholdes ekstraordinær generalforsamling, noe som krever at enten styret kaller inn eller at man samler inn nok underskrifter.

 

 

Utbedring av belegningsstein

20150827 123553 Small

Denne uken vil det bli arbeide med utbedring av belegningsstein på uteområder ved M242 og M232. Arbeidene starter 07:00 om morgenen og kan vare til 18:00. De mest støyende arbeidene skal helst utføres midt på dagen.

Uken etter vil rivingen av søppelskuret utenfor M232 starte, og arbeidet med å rette opp avløpsrør og nytt uteanlegg vil fortsette i dagene som kommer.

Vi beklager de ulemper dette for for beboerne, men ser frem til et finere uteområde!

 

 

 

 

 

 

Vårdugnad lørdag 29. april

gardeningTid: Lørdag 29. april, kl: 11-15

Badebakken borettslag ønsker små og store velkommen til vårdugnad lørdag 29. april fra klokken 11. Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi regner med å avslutte ca. klokken 15. Vi skal stelle i stand bakgården til 17. mai, og blant annet plante, legge ut bark og jord, og rydde litt.

Vi minner om at alt som står på fellesarealene inne og ute skal være permanent merket med andelsnummer eller navn og at gjenstander som ikke er merket kan bli fjernet, gjennom hele året.

Det blir noe å spise og drikke til arbeidsfolket.

Det er bestilt containere fra Ragn-Sells i forbindelse med dugnaden. Container og EL-bur settes ut onsdag. Containeren tømmes fredag for å være tom før dugnaden. Vi ønsker at beboerne kun benytter container inntil torsdag kveld.

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no, facebook.com eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt.

Short version in English: Badebakken Borettslag arranges a communal cleanup twice a year, and the next one is scheduled for Saturday April 29th between 11 am and 3 pm. This is a nice occasion to be acquainted with your neighbours! Stay as long as you like. Something to eat will be served near the end of the day. Please permanently label anything you place in public areas inside and outside with your name or apartment number, all non-marked items can be removed. There will be containers placed outside where you can throw away larger items of waste, but not later than on Thursday, since we need an empty container for Saturday.

 

Forslag til nytt uteområde ved M232

På beboermøte arrangert 3. april klokken 19 kom det etterhver til en viss enighet rundt ting som ville være greit å få til når vi river søppelskuret:

 • Høy mur/vegg mot bilverksted for å hindre lyd og lys på nattetid
 • Blomsterkasse eller oppmuring på baksiden av dagens mur slik at hekk på innsiden av mur kan vokse høyere, og det blir enklere å klippe helt inntil
 • Bredere oppkjørsel slik som ved M238 og M240, slik at man kan korttidsparkere for avlessing og plassere container der på dugnad
 • Mest mulig grass på tilgjengelig areal
 • Ta vare på flest mulig av de eksisterende trærne

Her er noen forsøk på å illustrere en mulig fremtidig løsning. Det er bare trærne/buskene og brosteinen som skal gjøres noe med nå. Resten blir til etterhvert.

Kort mur:

M232 OH KM N

Lang mur:

M232 OH LM B

 

les mer…

Beboermøte om uteområdet utenfor M232

soppelskur m232Tid: Mandag 3. april, kl 19:00
Sted: Fellesrommet i Maridalsveien 242

Badebakken borettslag inviterer herved til beboermøte om hva som skal skje utenfor Maridalsveien 232 nå som søppelhuset ikke lenger er i bruk. Vi ønsker alle beboere velkommen, og oppfordrer spesielt de i Maridalsveien 232 til å være til stede. Vi ønsker å finne løsninger som er til fordel for alle beboere i borettslaget samtidig som det ivaretar de som bor i M232 på en god måte.

Det er blitt utarbeidet noen skisser som vil bli vist under møtet, som et utgangspunkt for diskusjonen.

Vi håper beboerne kan komme forberedt og at vi klarer å avvikle møtet i løpet av en halvtimes tid.

Du kan laste ned en presentasjon med noen forslag her (pdf)

 

Eksempler

Her følger noen eksempler på hva som kan være mulig. Disse alternativene vil presenteres i en 3D-modell under beboermøter. For å se bildene i full størrelse kan du høyreklikke og velge «åpne bilde».

Hekk i fortsettelse av dagens mur, stakittgjerde ytterst:

M232 Over Venstre Kortmur

Samme sett høyt ovenfra:

M232 Bakfra Kortmur

Hekk i fortsettelse av dagens mur, henglset stakittgjerde for å kunne plassere container:

M232 Over Venstre Container

Forlengelse av dagens mur, stakittgjerde:

M232 Over Hoyre Langmur

Biloppstillingsplass for korttidsparkering:

M232 Over Langt Hoyre Bilparkering

Biloppstillingsplass for korttidsparkering, sett ovenfra:

M232 Bakfra Bilparkering

Biloppstillingsplass for korttidsparkering, med container:

M232 Over Hoyre Bilparkering Container

 

 

Saker til generalforsamling 2017

I henhold til borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt 1. juni 2017.

Frist for innmelding av saker er 2. april 2017

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
 • Forslagsstilleren bør formulere et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
 • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Styret kan i enkelte tilfeller ta kontakt med forslagsstiller for ytterligere bearbeidelse før innkalling sendes ut.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret innen fristen. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost til styret@badebakken.no
Egen innkalling til generalforsamlingen, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet.

 

Høstdugnad lørdag 24. september

Badebakken Borettslag ønsker små og store velkommen til årets høstdugnad lørdag 24. september fra klokken 11. Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi regner med å avslutte ca. klokken 15. Vi skal stelle i stand bakgården for vinteren og rydde ute og inne i fellesarelene.

Vi minner om at alt som står på fellesarealene inne og ute skal være merket med andelsnummer eller navn og at gjenstander som ikke er merket vil bli fjernet. Alle sykler i fellesboder og sykkelstativer ute er merket med gulgrønn teip, for å finne ut hvilke som ikke er i bruk. Dersom ikke teipen er fjernet av beboer før dugnaden, vil lås bli klippet og sykkel fjernet. Dette gjelder uansett om det er navnelapp på sykkelen. 

Vi er strenge på bruk av fellesarealene siden det ofte blir veldig fullt i sykkelrommene, og vi opplever at flere sykler støver ned.

Det blir noe å spise og drikke til arbeidsfolket.

ikke i container ragn sells

Styret har bestilt containere fra Ragn-Sells i forbindelse med dugnaden. Det vil settes ut container på onsdag som kan benyttes av beboere onsdag og torsdag kveld for privat avfall.

NB! Det må ikke kaste spesialavfall som f.eks bildekk og malingsrester. Det medfører bøter. Slikt leveres til miljøstasjonen oppe på Shell eller kjøres til Haraldrud gjenbruksstasjon. I tillegg vil det bli utplassert to EL-bur til elektrisk avfall. Containeren som kommer fredag skal kun benyttes til dugnad. Etter dugnaden kan beboere også kaste avfall i denne, dersom det er ledig plass. OBS: Containeren skal ikke overfylles. Klikk på plakaten til høyre for å se stor versjon om du ikke kan lese teksten her.

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt.

Short version in English: Badebakken Borettslag arranges a communal cleanup twice a year, and the next one is scheduled for Saturday September 24th between 11 am and 3 pm. This is a nice occasion to be acquainted with your neighbors! Stay as long as you like! Something to eat will be served near the end of the day. Please label anything you place in communal areas inside and outside with your name or apartment number, all non-marked items will be removed. Bicycles have also been marked with green/yellow tape, to detect if they are in use. Bikes that still have this tape when the cleanup starts will get their locks cut and be removed.  There will be containers placed outside 240 where you can throw away larger items of waste on Wednesday and Thursday, but please do not throw hazardous materials or rubber tyres. Those must be disposed of at e.g. Haraldrud Gjenbruksstasjon and the Shell gas station nearby. The container arriving on Friday is for the cleanup and will be closed for general use.

 

0000259 container-10m3 280

Rydding av fellesarealer

Den 24. september er det igjen tid for dugnad og som vanlig vil vi i forbindelse med dugnaden rydde opp på fellesarealer både ute og inne. Vi minner derfor om husordensreglene. Sykler og annet utstyr skal ikke plasseres i inngangspartiet, dette av både brannvern- og renholdshensyn. Det tillattes dog at det plasseres EN barnevogn pr barn i gangpartiet.

fellesarealrydding

Gjenstander som er hensatt på fellesareal ute og inne, inkludert fellesområdet i kjeller, kan fjernes etter beskjed fra styret. Det kan ikke kreves erstatning for tap i forbindelse med opprydding av gjenstander på fellesarealer. Vi oppfordrer alle som oppbevarer gjenstander på fellesarealet til å merke disse med navn eller andelsnummer. Uten slik merking kan ikke styret gi beskjed om fjerning, og gjenstanden kan derfor fjernes uten varsel.

For å kontrollere hvorvidt sykler som står i sykkelstativene ute og i sykkelbodene inne er i bruk, så vil alle sykler markeres med teip.  Dersom teipen ikke er fjernet innen dugnaden, 24. september, vil sykkelen bli fjernet. Dette gjelder også sykler som står låst og styret er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt klippet lås. Da det er begrenset med plass i sykkelbodene henstiller vi beboerne til å vise hensyn til hverandre og ikke ta opp flere sykkelplasser enn strengt nødvendig. Sykkelboden skal heller ikke brukes til lagring av andre gjenstander enn lagring av sykler/sparkesykler.

På forhånd takk for hjelp med å holde fellesområdene våre ryddige. Mer informasjon om dugnaden kommer snart, men husk å sette av tidsrommet 11-15 allerede nå!

Beboermøte: Ballspill i bakgården

bilde av en fotballSted: Fellesrommet i Maridalsveien 242
Tidspunkt: Tirsdag 14. juni kl. 18:00 – 18:30

Borettslaget har vedtatt i sine husordensregler at ballspill er forbudt i bakgården. Dette oppleves for noen barn, og foreldre, som vanskelig å forholde seg til. Samtidig er det vanskelig for styret å følge opp generalforsamlingens vedtak når forbudet ikke overholdes i det daglige, selv etter påminnelser fra styrets medlemmer.

les mer…

Generalforsamling 2016

landskapet 01Årets generalforsamling finner sted onsdag 1. juni klokken 18:00, i fellesrommet i Maridalsveien 242. Vi åpner for registrering fra 17:45.

Husk å fylle ut registreringsblankett (side 3, eller last ned her og skriv ut) på forhånd. Dersom du ikke kan stille bør du sørge for å gi en fullmakt til en annen andelseier du kjenner, eller til styret, med instruks om hva de skal stemme.

Vi har også lister for påmelding og sjekk av opplysninger til elektroniske for e-post og tekstmeldinger, dere vil bli sendt til dette etter å ha blitt registrert.

les mer…

Bli kvitt større gjenstander og elektrisk avfall!

Styret har bestilt containere fra Ragn-Sells i forbindelse med dugnaden. Containeren ankommer i dag, onsdag 4. mai. Containeren for dugnaden vil ankomme fredag og beboerne henstilles derfor til å kaste sitt avfall innen torsdag, slik at vi får plass til avfall under dugnaden. I tillegg vil det bli utplassert EL-bur til elektrisk avfall.

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt.

NB! Det må ikke kaste spesialavfall som f.eks bildekk og malingsrester. Det medfører bøter. Slikt leveres til miljøstasjonen oppe på Shell eller kjøres til Haraldrud gjenbruksstasjon.

Short version in English: There will be containers placed outside where you can throw away larger items of waste, but please do not throw hazardous materials or rubber tyres. Those must be disposed of at e.g. Haraldrud Gjenbruksstasjon and the Shell petrol station nearby. Please finish throwing stuff within Thursday night, as the container coming on Friday is meant for the cleanup on Saturday.

ikke i container ragn sells

Vårdugnad 7. mai

Gerald G GG Potentilla anserinaBadebakken borettslag ønsker små og store velkommen til vårdugnad lørdag 7. juni fra klokken 11. Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi regner med å avslutte ca. klokken 15. Vi skal stelle i stand bakgården til 17. mai, og blant annet plante litt.

Vi minner om at alt som står på fellesarealene inne og ute skal være permanent merket med andelsnummer eller navn og at gjenstander som ikke er merket kan bli fjernet, gjennom hele året.

les mer…

Garasjefeiing onsdag 27. april, kl. 10-14

Garasjen stenges for trafikk onsdag 27. april mellom kl. 10 – 14, ingen ut- eller innkjøring i denne perioden tillates. Alle biler må fjernes fra garasjeanlegget slik at vi får rengjort parkeringsplassene. Styret ber om at alle beboere respekterer dette og at beboere gir potensielle leietakere, dersom p-plassen leies ut, beskjed i god tid.

Bytting av strømmålere

Styret regner med at alle andelseiere har fått eller snart får varsel fra Hafslund Nett om at det snart skal byttes ut strømmålere hos dem. Siden våre målere står i fellesområde vil det ikke være nødvendig å være hjemme når målerne blir skiftet. Styret sørger for at Hafslund/Eltel AS vil få tilgang til blokkenes fellesområder og tavlerom.

Husk at strømmen blir borte mens skiftingen pågår.

Det står mer på spørsmål og svar-sidene til Hafslund.

Avfallsbrønner er klare til bruk

Steinbakken as melder at anlegget fra i dag er åpnet og klart til bruk. De eksisterende avfallscontainerne vil bli samlet inn av renovasjonsetaten i løpet av de nærmeste dagene.

Styret minner beboerne om å utvise forsiktighet ved tømming av de nye brønnene. Hold god avstand og pass på barn.

Søppelskuret utenfor M232 vil bli låst etter siste tømming, inntil videre.

20160331-Q3318464
Slik ser det nye anlegget ut

les mer…

Etablering av nytt nedgravd avfallsanlegg

I uke 11 (neste uke) starter arbeidet med å etablere vårt nye nedgravde avfallssystem. Vi henstiller alle foreldre til å passe ekstra godt på barna. Søppelskuret utenfor M240 må rives for å få plass til det nedgravde anlegget, så containerne som står der inne må stå ute i friluft mens anleggsarbeidet pågår. Vi henstiller beboerne om å ikke overfylle containerne og holde bakken rundt ren. Søppelskuret utenfor M232 vil være operativt inntil nytt anlegg kan tas i bruk.

Her er meldingen fra Steinbakken entreprenør as:

Beboerinformasjon mars 2016

ANLEGGSPERIODE: UKE 11-13 2016

BADEBAKKEN BORETTSLAG ETABLERER NYTT NEDGRAVD AVFALLSANLEGG

Avfallsbrønnene vil være klare til bruk etter at sperregjerder er fjernet og innkasthus er merket

Arbeidet vil omfatte:  

 • Riving/bortkjøring av eksisterende avfallshus  
 • Oppgraving av byggegrop for avfallsbeholder  
 • Montering av avfallsbeholdere  
 • Tilbakefylling med egnede knuste steinmasser  
 • Asfaltering

SIKRING AV BYGGEPLASSEN

Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET

Grunnarbeidene vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Badebakken borettslag håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Badebakken borettslag har engasjert Steinbakken entreprenør as til å gjennomføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til tlf 22 80 22 00

WWW.STEINBAKKEN.AS

 

Saker til Generalforsamling i Badebakken borettslag 2016

Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 20. mars 2016. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost:

styret@badebakken.no

Årets generalforsamling vil avholdes 1. juni 2016. Alle vil få innkallelse til Generalforsamlingen i løpet av mai 2016.

Tilbakemelding på oppussing

Styret gjennomfører oppussing av oppganger og utskifting av dørtelefonanlegget, og ønsker i den forbindelse å få tilbakemeldinger dersom beboere opplever mangler eller problemer knyttet til utført arbeid. Styret ønsker å få på plass en oversikt slik at vi kan få utbedret feil og mangler så snart som mulig etter at arbeidene er ferdigstilt.

Styret ønsker tilbakemelding fra beboere så snart som mulig og innen 26. februar 2016. Beboere som allerede har tatt skriftlig kontakt med styret behøver ikke å sende inn en ny forespørsel.