Alfa Malermesterfirma AS har nå startet arbeider med å oppgradere oppganger. Alle oppganger får skiftet gulvbelegg, listverk og postkasser. Vegger, tak og dørblad skal males. Kun dørblad som vender mot gangareal vil bli malt.