Vedtekter og regler

Badebakken borettslag har et sett vedtekter og ordensregler som er modifisert gjennom flere vedtak på generalforsamlinger gjennom tidende. Vær oppmerksom på at dagens vedtekter er ganske forskjellige fra de som gjaldt da borettslaget ble opprettet, pga. innføringen av den nye borettslagsloven på midten av 2000-tallet.

Vedtekter endret 2018 [pdf]

Ordensregler endret mai 2019 [pdf]

Retningslinjer for loftsutbygging endret 2019 [pdf]

Tidligere versjoner

Vedtekter endret 2016 [pdf]
Vedtekter endret 2015 [pdf]|

Ordensregler fra 2015 [pdf]
Ordensregler endret 2018 [pdf]

Retningslinjer for loftsutbygging laget 2012 [pdf]