Vedtekter og regler

Badebakken borettslag har et sett vedtekter og ordensregler som er modifisert gjennom flere vedtak på generalforsamlinger gjennom tidende. Vær oppmerksom på at dagens vedtekter er ganske forskjellige fra de som gjaldt da borettslaget ble opprettet, pga. innføringen av den nye borettslagsloven på midten av 2000-tallet.

Last ned vedtekter sist endret 2018 [pdf]

Last ned ordensregler sist endret 2018 [pdf]

Retningslinjer for loftsutbygging [pdf]

Tidligere versjoner

Vedtekter fra 2016 [pdf]
Vedtekter fra 2015 [pdf]|

Ordensregler fra 2015 [pdf]