Nærmiljøet

Boligselskapskart

Dette kartet er under arbeid. Det er et interaktivt kart der man kan klikke på de forskjellige eiendommene og få opp litt informasjon om eierforhold.

 

Andre boligselskap i nærområdet

Sameiet Badebakken 2-34

Maridalsveien Borettslag

 

badebakkenomraadet