Dokumentarkiv

Her kommer det etterhvert materiale fra borettslaget. Foreløpig har vi bare scannet noen få dokumenter.

Omtaler i media, m.m

Informasjonsskriv

Her kan du laste ned den digitale versjonen av infoskrivene som har blitt lagt ut i postkasser de siste årene.

2018: AprilOktober
2017: Januar, September, Oktober
2016: September
2015: September

Generalforsamlinger

1992: Innkalling
1995: Innkalling
1996: Innkalling
1997: Innkalling
1998: Innkalling

2014: Ordinær generalforsamling. Protokoll.
2015: Ordinær generalforsamling. Protokoll.
2016: Ordinær generalforsamling. Protokoll.
2017: Ordinær generalforsamling. Protokoll.
2018-03: Ekstraordinær generalforsamling. Protokoll.
2018-05: Ordinær generalforsamling. Innkalling og protokoll

Informasjonsplakater

Stoppekraner for vann

Forvaltning, drift og vedlikehold

Porttelefoner

Brannvarslere