Bygningene

Husene

 • Hus 1
  • Maridalsveien 232
  • 3,5 etasjer (3 + loftsetasje)
  • Overflate: Teglstein, gule hjørner av pusset og malt murstein
  • 12 leiligheter / enheter
  • Bygning 81349150
 • Hus 2
  • Maridalsveien 234
  • 3,5 etasjer (3 etasjer + loftsetasje)
  • Overflate: Teglstein, gråblå hjørner av pusset og malt murstein
  • 12 leiligheter / enheter
  • Bygning 81024227
 • Hus 3
  • Maridalsveien 238
  • 3,5 etasjer (3 etasjer + loftsetasje)
  • Overflate: Teglstein, lyseblå hjørner av pusset og malt murstein
  • 12 leiligheter / enheter
  • Bygning 81024170
 • Hus 4
  • Maridalsveien 240
  • 3,5 etasjer (3 etasjer + loftsetasje)
  • Overflate: Teglstein, rosa hjørner av pusset og malt murstein
  • 10 leiligheter / enheter
  • Bygning 81024200
 • Hus 5
  • Maridalsveien 236
  • 4,5 etasjer (4 etasjer + loftsetasje)
  • Overflate: Pusset og malt mur, kremhvit
  • 20 leiligheter / enheter
  • Bygning 81024189
 • Hus 6
  • Maridalsveien 242
  • 3,5 etasjer (4 etasjer + loftsetasje), men 4 hele etasjer (mot nord)
  • Overflate: Teglstein, lysegrønn pusset murstein ved inngangsparti
  • 16 leiligheter / enheter
  • Bygning 81024219

Garasjen

Borettslaget har en underjordisk garasje under halve M238 og hele M236, samt under gårdsplassen mellom de to bygningene. Der er det 38 parkeringsplasser for bil og 3 parkeringsplasser for motorsykler. Oppstillingsplassene for bil eies av beboerne, og en del leier ut sine plasser. Oppstillingsplassene for motorsykler eies av borettslaget og leies ut til beboere. 

I 2018 ble det etablert ladeanlegg på omkring halvparten av parkeringsplassene. Det er Smartly som drifter anlegget.

Mer informasjon om bygningsmassen

Vi har en del bygningstegninger fra USBL, men vi har en mistanke om at det mangler en del. PBE har også godkjente tegninger lagret på sine Saksinnsyn-sider.

Leilighetstypene

Type A

Disse leilighetene befinner seg på yttersidene i første etasje i lavblokkene (232, 234, 238, 240). Leilighetene til høyre for inngangen er speilvendte (omtalt som As). Andelsnummer: 01, 03s, 13, 15s, 45, 47s, 57 og 59s. Totalt 8, halvparten speilvendte. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype A

Type B

Disse leilighetene befinner seg i midt første til tredje etasje i lavblokkene (232, 234, 238, 240). Andelsnummer: 02, 05, 08, 14, 17, 20, 23, 46, 49, 52, 48, 61, 64. Totalt 12. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype B

Type BL

Disse leilighetene befinner seg i midt i fjerde etasje i lavblokkene (232, 234, 238, 240). L står for loft, fordi det er skrå tak her. Andelsnummer: 11, 23, 55, 67. Totalt 4. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype BL

Type C

Disse leilighetene befinner seg på yttersidene i andre og tredje etasje i lavblokkene (232, 234, 238, 240). Leilighetene til høyre for inngangen er speilvendte (omtalt som Cs). Andelsnummer: 4, 6s, 7, 9s, 16, 18s, 19, 21s, 48, 50s, 51, 53s, 60, 62s, 63, 65s. Totalt 16, halvparten speilvendte. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype C

Type D

Disse leilighetene befinner seg på yttersidene i fjerde etasje i lavblokkene (232, 234, 238, 240). Leilighetene til høyre for inngangen er speilvendt (omtalt som Ds). Andelsnummer: 10, 12s, 22, 24s, 54, 56s, 66, 68s. Totalt 8, halvparten speilvendte. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype D

Type E

Disse leilighetene befinner seg på yttersidene av 236 i første til fjerde etasje. Leilighetene til høyre sett fra gårdsplassen er speilvendte, omtalt som Es. Andelsnummer: 25, 28s, 29, 32s, 33, 36s, 37, 40s. Totalt 8, halvparten speilvendte. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype E

Type EL

Disse leilighetene befinner seg på yttersidene av 236 i femte etasje. L står for loft, siden det er skrå tak her. Leiligheten til høyre sett fra gårdsplassen er speilvendt, omtalt som ELs. Andelsnummer: 41, 44s. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype EL

Type G

Disse leilighetene befinner seg på midten av 236 i første til fjerde etasje. Leilighetene til høyre sett fra gårdsplassen er speilvendte, omtalt som Gs. Andelsnummer: 26, 27s, 30, 31s, 34, 35s, 38, 39s. Totalt 8, halvparten speilvendt. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype G

Type GL

Disse leilighetene befinner seg på midten av 236 i femte etasje. L står for loft, siden det er skrå tak her. Leiligheten til høyre sett fra gårdsplassen er speilvendt, omtalt som GLs. Andelsnummer: 42, 43s. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype GL

Type H og HL

H-leilighetene befinner seg på venstre side av 242 sett fra inngangen, fra første til tredje etasje. HL ligger i fjerde. L står for loft, siden det er skrå tak i HL-leiligheten. Andelsnummer: 69, 73, 77, 81 (HL). Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype H og HL

Type J

Disse leilighetene befinner seg på midten av 242 i første til fjerde etasje. Leilighetene til høyre sett fra gårdsplassen er speilvendte, omtalt som Js. Andelsnummer: 70, 71s, 74, 75s, 78, 79s, 82, 83s. Totalt 8, halvparten speilvendt. Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype J

Type K og KL

H-leilighetene befinner seg på høyre side av 242 sett fra inngangen, fra første til tredje etasje. KL ligger i fjerde. L står for loft, siden det er skrå tak i KL-leiligheten. Andelsnummer: 72, 76, 80 og 84(KL). Klikk på bildet for større versjon.

Leilighetstype K og KL

Oppsummering

Informasjon i tabellen under er fra prosjektdokumenter, ikke fra tegningene over, så det kan forekomme forskjeller, pga. endringer under byggeprosjektet.

Type Bruksareal (m/u vinterhage) Kommentar Antall 1988 Antall 2018
A 84,6 / 80,0 Endeleiligheter 1. etasje M232,234,238,240 8 7
B 62,6 / 59,5 Midtleiligheter 1-3. etasje lavblokker M232,234,238,240 12 10
BL 59,5 Midtleiligheter, 4. etasje, lavblokker M232,234,238,240 4 4
C 101,9 / 97,3 Endeleiligheter 2-3. etasje lavblokker M232,234,238,240 16 15
D 102,3 Endeleiligheter 4. etasje lavblokker M232,234,238,240 8 8
E 74,4 / 68,5 Endeleiligheter 1-4. etasje M236 8 8
EL 68,5 Endeleiligheter 5. etasje M236 2 2
G 101,0 / 93,0 Midtleiligheter 1-4. etasje M236 8 8
GL 93,0 Midtleiligheter 5. etasje M236 2 1
H 72,0 / 61,6 Venstre endeleiligheter 1-3. etasje M242 3 3
HL Finnes ingen etter loftsutbygging M242 H0401 1 0
J 84,0 / 77,0 Midtleiligheter 1-4. etasje M242 8 8
K, KL 102,7 / 95,7 Høyre endeleiligheter 1-4. etasje M242 4 4

Nye leilighetstyper oppstått etter at borettslaget ble bygget

Per 2018 har det blitt foretatt to sammenslåinger av leiligheter og to utbygginger av leiligheter. Styret har derfor laget noen uformelle betegnelser for disse leilighetstypene.

Type Bruksareal Kommentar Antall 2018
AB 147,2/139,5 Sammenslått av typen A + B 1
BC 164,5/156,8 Sammenslått av typene B + C 1
HLU 72,0 + loftsareal HL med utbygget loft. Ferdig ca. 2005. 1
GLU 93,0 + loftsareal GL med utbygget loft. Blir ferdig 2019? 0

Bygningstegninger

Vi har et eget arkiv med navngitte tegninger, men samlingen er neppe komplett. Dette er det USBL kunne finne for oss.

Leilighetsnummer

232

 10  H0401  D *  11  H0402  BL  12  H0403  D
 07  H0301  C *  08  H0302  B  09  H0303  Cs *
 04  H0201  C *  05  H0202  B  06  H0203  Cs *
 01  H0101  A *  02  H0102  B  03  H0103  As

234

 22  H0401  D *  23  H0402  BL  24  H0403  Ds *
 19  H0301  C  20  H0302  B  21  H0303  Cs
 16  H0201  C *  17  H0202  B  18  H0203  Cs
 13  H0101  A  14  H0102  B  15  H0103  As

236

 41  H0501  EL  42  H0502  GL *  43  H0503  GLs  44  H0504  EL *
 37  H0401  E *  38  H0402  G *  39  H0403  Gs *  40  H0404  E *
 33  H0301  E  34  H0302  G *  35  H0303  Gs *  36  H0304  E
 29  H0201  E *  30  H0202  G  31  H0203  Gs  32  H0204  E
 25  H0101  E  26  H0102  G  27  H0103  Gs *  28  H0104  E

238

 54  H0401  D *  55  H0402  BL *  56  H0403  Ds
 51  H0301  C *  52  H0302  B  53  H0303  Cs *
 48  H0201  C  49  H0202  B  50  H0203  Cs *
 45  H0101  A  46  H0102  B  47  H0103  As

240

 66  H0401  D *  67  H0402  BL   68  H0403  Ds
 63  H0301  CB *  65  H0303  Cs *
 60  H0201  C *  61  H0202  B *  62  H0203  Cs *
 57  H0101  AB *  59  H0103  As *

242

 81  H0401  HLU  82  H0402  J  83  H0403  Js *  84  H0404  KL
 77  H0301  H *  78  H0302  J *  79  H0303  Js  80  H0304  K
 73  H0201  H  74  H0202  J  75  H0203  Js *  76  H0204  K
 69  H0101  H *  70  H0102  J  71  H0103  Js  72  H0104  K *