Nyttig informasjon til beboerne

Badebakken borettslag har 82 leiligheter og er medlem av USBL.

Fellesrom – utleie: Utleie av fellerom koster kr 250, pr gang. Bestilling og henting av nøkler hos den i styret som står oppført som ansvarlig.

Nøkler til hoveddører og garasje-åpnere kan kjøpes hos «nøkkelansvarlig». Nøkler/lås inn til egen leilighet er beboers eget ansvar.

Skilt til postkasse kjøpes via Postens skiltbutikk eller ved henvendelse til Bjølsen postkontor.

Skilt til ringeklokke: Send en SMS til den i styret som har dette ansvaret. Sms’en skal inneholde: Husnummer, hva det står på ringeklokka i dag og hva man ønsker det skal stå.

Renhold: Borettslaget har en avtale med et renholdsfirma for rengjøring. Trapperom rengjøres ukentlig.

Dugnader:Vi har dugnad vår og høst,  som regel først i mai og først i september.  I fellesskap holder vi borettslaget fint, vi feier, rydder, luker, klipper busker osv.  Det vil komme oppslag i god tid før dugnadene skal avholdes.

Søppelcontainere: Hvis det kommer container i forbindelse med dugnaden, vil dette bli opplyst på oppslagstavlene.  Beboerne gis da anledning til å kvitte seg med rusk og rask som har hopet seg opp i boder og leiligheter.  Ikke beregnet på spesialavfall som maling, lakk etc.

Søppelrom – hva kaster vi her? Borettslaget har to søppelskur, begge har beholdere for papp/papir og matavfall/plast/restavfall. Vi følger Renovasjonsetatens kildesorteringssystem, plastemballasje legges i blå poster og matavfall i grønne.  Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige plastposer. Posene knyttes med dobbel knute.  Blå og grønne poser får du på ICA Maxi og Kiwi.

Flasker og glass kastes i container vis a vis ICA Maxi.  Her finner du også Fretex-boks til brukte klær og sko som er for bra til bare å kastes.  Større ting som skal kastes, rester etter opp-pussing o.l. – benytt kommunens avfallsstasjoner.

Påbudt brannsikringsutstyr: Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler og manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. I 2010 ble samtlige brannvarslere i leilighetene byttet ut, hver leilighet fikk to.  I tillegg ble pulverapparat byttet ut med brannslange.

Brøyting/strøing: Borettslaget strør kun inne på sitt eget område, dette følges opp mot vaktmester av styret. Gangstien (Maridalsveien) er kommunal eiendom og det er kommunens ansvar å brøyte og strø her, samt fikse andre skader. Styret vil ta kontakt med bymiljøetaten når forholdene er for ille, men det kan likevel ta noe tid før det blir bedre.