Nyttig informasjon

Badebakken borettslag har 82 leiligheter og er medlem av USBL.

Renhold: Borettslaget har en avtale med et renholdsfirma for rengjøring. Trapperom rengjøres ukentlig.

Dugnader:Vi har dugnad vår og høst,  som regel tidlig i mai og september.  I fellesskap holder vi borettslaget fint, vi feier, rydder, luker, klipper busker osv.  Det vil komme oppslag i god tid før dugnadene skal avholdes.

Påbudt brannsikringsutstyr: Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler og manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. I 2010 ble samtlige brannvarslere i leilighetene byttet ut, hver leilighet fikk to.  I tillegg ble pulverapparat byttet ut med brannslange.

Brøyting/strøing: Borettslaget strør kun inne på sitt eget område, dette følges opp mot vaktmester av styret. Gangstien (Maridalsveien) er kommunal eiendom og det er kommunens ansvar å brøyte og strø her, samt fikse andre skader. Styret vil ta kontakt med bymiljøetaten når forholdene er for ille, men det kan likevel ta noe tid før det blir bedre.