Branninstruks og brannsikkerhet

Ved brann

 1. Slukk branntilløpet, med mindre brannen har blitt for stor
 2. Varsle naboer
 3. Kom i sikkerhet
 4. Ring brannvesenet på 1 1 0

Vi minner om:

 1. Det må ikke plasseres gjenstander i rømningsveier (oppganger og evt. nødutganger) som kan være til hinder ved evakuering og/eller er brennbare
 2. Kontroller at brannsikringsutstyret i din boenhet er i orden til enhver tid. Meld fra til styret hvis det er skader eller mangler ved utstyret.
 3. Hver leilighet har –to– røykvarslere og –én– husbrannslange. Dette utstyret er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Dette kan medføre erstatningsansvar.
 4. Sørg for at elektriske installasjoner i din boenhet til enhver tid er forsvarlige.
 5. All bruk av åpen ild (stearinlys, etc.) skal til enhver tid være under oppsikt. Dette gjelder også vannkokere, kaffetrakter og brødristere og andre elektriske artikler som kan utvikle varme, har termostat og kan kortslutte.
 6. Kjøkkenhetten skal være fri for fett (brennbart). Husk at tørrkoking og steking (f.eks. av pizza) kan utvikle giftige gasser som kan være livsfarlige.
 7. Alle branndører (dører til leiligheter og kjellerrom) skal alltid være lukket så ikke eventuell røyk siger ut i rømningsveiene.

 

 

 

Nedlasting av pdf