Registering av epost og mobiltelefon

Klikk her for å registrere epost og mobiltelefon slik at du kan holde deg oppdatert når vi sender ut viktig informasjon. Les mer om meldingstjenestene ved å klikke her.

Bestilling av fellesrom

Ansvarlig: Elin Svarstad, mobil: 99 73 86 21

Booking av fellesrom må gjøres ved å kontakte ansvarlig for utleie, men man kan se om det er ledig en spesifikk dato lenger ned på siden.

Betaling gjøres helst via VIPPS til 99479. Du kan evt. søke opp «Badebakken» så vil du finne en konto som heter Fellesrom. Alternativt kan man også betale via faktura.

Nøkler og garasjeportåpnerVipps Badebakken

Ta kontakt med ansvarlig for nøkler og garasjeportåpnere: Elin Svarstad, mobil: 99 73 86 21

Betaling skjer helst via VIPPS. Konto 99480 for nøkler til oppgangene og 99481 for garasjeportåpnere. Man kan evt. søke opp «Badebakken» under betalingssiden

Skjema for garasjeplasser

I skjemaet for garasjeplasser kan man registrere ønske om å kjøpe/selge/leie/leie ut garasjeplasser. Man kan også registrere utleie av garasjeplass.

USBL-tjenester

USBL har mange skjemaer slik at man slipper å sende papirbrev. Disse finner man på https://usbl.no/for-deg

Her er de viktigste tjenestene for våre beboere

  • Søke om å leie ut leilighet (bruksoverlatelse)
  • Legge til eller fjerne medeiere
  • Overføre leilighet til familie

Vær oppmerksom på at ikke alle tjenestene på denne siden er aktuelle for vårt borettslag, f.eks. tildeling av parkeringsplass.