Søknad om oppføring av boligblokker

Søknad om oppføring av boligblokker

Styret har blitt oppmerksom på at det søkes PBE om oppføring av to boligblokker på henholdsvis 6 og 8 etasjer sør for vår tomt (Kro sveisefirma). Saksnummer: 201306913 Link PBE: http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201306913...

Dugnad våren 2013

Takk til alle som møtte på dugnad i går! Takket være det gode oppmøtet var det en god del som ble gjort, og borettslaget ser mye bedre ut i dag enn i går. Det som står igjen vil vaktmester ta seg av. Vi beklager at det ikke ble pizza på deltakerne, leverandøren klarte...

Merkelapper på kjellerboder

Styret har sendt brev til alle andelseiere i 232, 234, 238, 240 og 242 og bedt dem feste et selvklebende merke med leilighetsnummeret til skiltet over døren i kjellerboden. Dette er for at det skal være raskt å få tak i eier av boden dersom noe skulle skje. Merker må...

Takvinduer

Oppdatert informasjon: Glassmester lover nå at beboere blir kontaktet etter påske for utskifting av glass. Berørte beboere blir kontaktet direkte.     Styret jobber med å få på plass utbytte av punkterte takvinduer. Dette har vært en krevende prosess da firmaet har...

Ny garasjeport

Styret har montert ny garasjeport. Det var litt problemer med bruk av gamle fjernkontroller første dagen, men vi mener at dette nå er funksjonelt. Ta kontakt med styret dersom du opplever problemer med din fjernkontroll.

Oppussing fasader

Borettslaget er i gang med oppussing av fasader og forventer at arbeidet er avsluttet i løpet av august måned. Alle kan ta i bruk balkonger og svalganger da arbeidene der er ferdig. Styret takker alle for hjelp til å holde balkonger og svalganger fri for bord/stoler,...