Rot i inngangspartier

I disse tider med rørprosjekt og koronasmitte er det spesielt viktig at det er ryddig i fellesarealene, og særlig i gangpartiene. I flere blokker er det mye rot. Borettslaget vil få fjernet alt som ikke er i henhold til reglene, alt må være fjernet innen onsdag. Borettslaget gir ikke erstatning for tapte gjenstander.

Her er et utdrag av det som står permanent på oppslaget på tavlen i gangen, så det skal være kjent for alle:

 • I inngangspartiet er det kun tillatt med en barnevogn per familie
 • Leker, sykler og lignende skal ikke plasseres i gangen.
 • Sykkelbod skal være ryddig så sykler kan tas ut og inn. Ting som akebrett, ball og leker skal ikke oppbevares der. Sparkesykler er OK.
 • Alle gjenstander i alle fellesareal som ikke er merket med navn og/eller leilighetsnummer kan fjernes når som helst, også i sykler i sykkelboder.
 • Reklame skal ikke ligge i gangen.

Se også husordensreglene § 2.

Oppdatering på koronavirus-situasjonen 18. mars

Styret har mottatt en lang liste med tiltak som Trygg VVS har iverksatt i alle ledd for å sikre seg mot spredning av koronavirus.Prosjektet vil gå frem som planlagt i henhold til kontrakt inntil det eventuelt kommer offisielle pålegg eller det blir leveranseproblemer. Se siden for rørprosjektet for hvem man skal kontakte om man har spørsmål eller skal informere om noe. Det er viktig å varsle umiddelbart ved smitte eller karantenesituasjoner. Alle som har fått skriv fra Trygg VVS bes om å lese dette nøye.

Vi er også i den uheldige situasjonen at borettslaget er nabo med et byggeprosjekt, og når alle er hjemme på hverdagene blir det ekstra merkbart. Styret sendte en forespørsel til entreprenøren om å begrense støyen og fikk følgende svar: «Vi ser at enkelte av beboerne i Badebakken blir berørt av våre arbeider. Vi forholder oss til Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Vår arbeidstid er fra kl. 0700-1900 alle hverdager. Vi skal forsøke å begrense de støyende arbeidene i størst mulig grad og vil tilstrebe å ikke utføre dette etter kl. 1700. På dagtid vil det forekomme støyende arbeider i forbindelse med opplasting av lastebiler med steinmasser og pigging av større steinblokker.»

Føler du behov for å prate med naboene i disse tider? Beboere i Badebakken borettslag har sin egen facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/2329284490/

Oppdatering på koronavirus-situasjonen 14. mars

Styret ønsker å formidle følgende, relatert til situasjonen rundt det nye koronaviruset:

 • Borettslagets styre vedtok fredag å slutte med utlån av fellesrommet inntil nye signaler kommer fra myndighetene.
 • Det er kommet varsel fra entreprenør om at rørutskiftingsprosjektet etterhvert kan bli påvirket av situasjonen vi har i Norge og ellers i verden. Det vil fortsette inntil vi blir informert om noe annet.
 • Siden mange er hjemme på dagtid: Vi vet ikke helt når sprengningsarbeidene på nabotomta bli avsluttet, så husk at voksne og barn må holde seg godt unna når alarmen lyder.
 • Vi oppfordrer beboerne å følge med på https://helsenorge.no/koronavirus og forholde seg til informasjonen som står der. Ta godt vare på de som er i utsatte grupper ved å begrense spredningen. Vask hendene. Hold avstand. Behold roen. Ta en grundig håndvask med en gang man kommer inn i leiligheten.
 • Styret vil følge med og iverksette tiltak om dette pålegges boligselskapet av myndighetene.

 

Varsel om sprengningsarbeider

Borettslaget har mottatt et skriv fra hovedentreprenøren på byggeprosjektet i Bergensgata 41-43.

Styret ber beboere å være ekstra påpasselig med å holde seg og barna sine unna når det varsles sprengninger. Selv om det primært vil skje i skoletid er det jo enkelte som har korte dager.

Sprengningsarbeidene kan starte opp allerede onsdag 4. mars, denne uken, i følge entreprenøren.

 

INFORMASJON OM SPRENGNINGSARBEIDER DET VIL FOREGÅ SPRENINGSARBEIDER I NABOLAGET VIBRASJONER ” – HELE HUSET RISTER!” Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En kan lett føle at det er dramatisk, - men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann. Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte arbeidsstedet, blir det brukt vibrasjonsmålere. HVA BØR DU PASSE PÅ Når det pågår sprengningsarbeidet i ditt nærområde, bør du påse at løse gjenstander ikke står ”på vippen” – i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt dersom de våkner av det samme. VARSLING VED SPRENGING Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå). Nærmeste naboer varsles i forkant om tidspunkt for avfyringen, hvis dette anses som nødvendig. Når det varsles om sprengning: gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjonen til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset. Anleggsarbeidet i ditt nærområde kan medføre noe usikkerhet hos beboere omkring. Vi håper denne informasjonen er til nytte!

In English: There will be blasting of rock in connection with construction work in Bergensgata 41-43 from Wednesday, earliest. There will be signaling before blasting. Keep you and your children safe by staying away from windows if you live close by, and do not stay outside near the border. There will be tremors, so keep objects away from edges.

Saker til årsmøte 2020

I henhold til borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at årsmøte og ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt mandag 8. juni 2020.
tegning av skrivende person

Frist for innmelding av saker til behandling på generalforsamlingen er søndag 15. mars 2020

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

 • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
 • Forslagsstilleren bør formulere et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe årsmøtet med å behandle og ta stilling til saken.
 • Dersom forslaget dreier seg om noe som ikke kan anses som allmennkunnskap, bør det være godt grunnlagsmateriale slik at andelseierne kan fatte et vedtak basert på kunnskap. Det er forskjell dette behovet f.eks. ved forslag til endring av tekst i en ordensregel sammenlignet med forslag til f.eks. en større investering, eller omdisponering av fellesareal.
 • Hvis en sak anses lite egnet for årsmøtet, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøtet.

Styret kan i enkelte tilfeller ta kontakt med forslagsstiller for ytterligere bearbeidelse før innkalling sendes ut.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret innen fristen.  Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost til styret@badebakken.no. Saker på papir må enten sendes med brevpost til styrets leder eller leveres personlig til en av styremedlemmene.

Egen innkalling til årsmøtet, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet. Vi har en egen side med mer informasjon om generalforsamlinger.

Short summary in English: Badebakken housing co-op will arrange its annual general meeting for part holders on Monday June 8th. If you want a proposal to be voted for in the meeting, you have to submit it in writing to styret@badebakken.no before Sunday March 15th. The notice for the meeting will be sent out between 20 and 8 days before the meeting. The annual general meeting cannot vote on cases that are not included in the notice.