Vedtekter

Vi har akkurat fått ny hjemmeside. Her vil du snart finne vedtekter og husordensregler for Badebakken Borettslag.