Ventilasjonsviften i Maridalsveien 234 er ute av stand. Vi jobber med saken og håper å få ordnet dette i løpet av få dager.