Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 4. april 2011. Forslag legges i styrepostkassen.

Årets generalforsamling vil avholdes 18. mai 2011. Innkallelse vil komme senere.