Søknad om oppføring av boligblokker

Søknad om oppføring av boligblokker

Styret har blitt oppmerksom på at det søkes PBE om oppføring av to boligblokker på henholdsvis 6 og 8 etasjer sør for vår tomt (Kro sveisefirma). Saksnummer: 201306913 Link PBE: http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=all&caseno=201306913...